PROCES LID WORDEN

Het proces

Als u lid wenst te worden volgt er een procedure om ook van u een enthousiast, veilig en kundig sportschutter te maken! Lees de procedure even goed door, dit voorkomt verassingen of teleurstellingen.

1. Aanmelding via de mail

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info@svdrechterland.nl. Voorzie deze mail van uw voorletters, achternaam, woonplaats en geboortedatum. Hierna nemen wij contact met u op om een afspraak te maken om e.e.a. door te nemen.

2. Aanmeldformulier, inschrijf- en instructiegeld

Na het eerste overleg ontvang u twee e-mails. De eerste is afkomstig van de secretaris van de vereniging. Hierin wordt u gevraagd een (digitaal) formulier in te vullen. In de e-mail staat ook een betaallink. Hiermee kunt u direct uw inschrijf- en instructiegelden voldoen. Betalen verloopt heel gemakkelijk met behulp van iDeal. Het bedrag hangt af van uw situatie, zie pagina kosten.

De tweede e-mail ontvangt u van de Dienst Justis. Dit overheidsorgaan voert de screening uit voor de VOG. De secretaris heeft ervoor gezorgd dat de aanvraag volledig is ingevuld. U hoeft alleen nog te ondertekenen met DigID en te betalen met iDeal. Variërend tussen een paar dagen en een aantal weken, ontvangt u thuis de VOG per briefpost.

3. Tijdelijk nummer en afspraak instructeur

Heeft u het aanmeldformulier ingevuld en de gelden betaald? Dan ontvangt u hierover een ontvangstbevestiging per e-mail. In deze e-mail staat een tijdelijk nummer vermeld. Hiermee kunt u zich present melden bij de vereniging.

Tot slot meldt de secretaris u aan bij een instructeur. De instructeur neemt verder contact op om een afspraak te maken voor de instructie. Let erop dat tussen het moment van aanmelding en de daadwerkelijke instructie een paar weken kan zitten. Zie uitleg onderaan de pagina.

4. Start instructie

Volgens afspraak zal de instructie beginnen. Voordat de eerste instructie begint zal de instructeur vragen om de VOG en één pasfoto in te leveren. Let erop dat zonder deze twee bescheiden de instructie niet kan beginnen! Eenmaal alles ingeleverd zal de instructie beginnen. Er worden minimaal vijf instructies gegeven. Elke instructie duurt één avond. Om te voorkomen dat kennis weer ‘wegzakt’, verzoeken wij u met klem om vijf achtereenvolgende weken de instructie te volgen.

5. Einde instructie, begin aspirant-periode

Nadat de instructie succesvol is afgesloten, bent u tenminste zes maanden aspirant, dus nog geen lid. Dat wil zeggen dat u zelfstandig een wapen mag lenen en gebruiken, maar dat wij nog wel een scherp ‘oogje in het zijl’ houden. Er wordt vooral gelet op uw gedrag, het naleven van de veiligheidseisen, het naleven van de wettelijke regels en/of u bij ons écht op een veilige manier de schietsport wil beoefenen.

Na zes maanden volgt een gesprek met de toelatingscommissie. Die beoordeelt of er bezwaren zijn om uw aspirant-periode af te sluiten en u volwaardig lid te maken.