VERENIGINGSDOCUMENTEN

Statuten en huishoudelijk regelement

Net als elke vereniging heeft ook SV Drechterland een aantal 'manifesten'. Onze vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat wij statuten hebben, die bij de notaris zijn opgesteld. Daarnaast hebben wij een huishoudelijk reglement. Hierin staan een aantal regels en procedures waaraan alle leden en aspiranten zich dienen te houden.

Klik hier om de statuten te lezen

Klik hier om het huishoudelijk reglement te lezen

Veiligheidsreglement

Op de schietbanen zelf, gelden een aantal belangrijke regels. Deze regels zijn opgesteld om de schietsport binnen onze accommodatie zo veilig mogelijk te houden. De veiligheidsregels zijn vastgelegd in het veiligheidsreglement.

Klik hier om het veiligheids en baanreglement te lezen.

Privacy

Zodra u lid wordt of langskomt als introducé dienen wij verplicht een aantal persoonsgegevens van u te verwerken en op te slaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Lees de brochure privacy.

Klik hier om de Informatiebrochure Privacy te lezen.